top of page

Co możemy dla Ciebie zrobić:

Odlewy Aluminiowe

  • Ciśnieniowe 0,15 kg do 7 kg 

  • Obróbka cieplna

  • Obróbka CNC​

Zapewniamy badania i sprawdzenie odlewów w zakresie:​​

  • Analizy spektralnej składu chemicznego stopu

  • Badania wytrzymałościowe próbek przylanych

  • Próby szczelności ciśnieniowe i próżniowe

Nasza odlewnia działa od 1958 roku, a nasze ponad 60 letnie doświadczenie daje gwarancję realizacji już na poziomie projektowania i modelowania detalu, ponieważ nasi technolodzy zapewnią wykonanie oprzyrządowania odlewniczego i obróbczego. 

Wykonujemy:

  • Formy cinśnieniowe, kokile, modele

  • Modele 3D detali aluminiowych

  • Symulacje komputerowe wypełnienia wnęk formy ProCAST

bottom of page