top of page

Co możemy dla Ciebie zrobić:

 • Ciśnieniowe 0,15 kg do 7 kg 

 • Kokilowe do 25 kg

 • Piaskowe do 180 kg

 • Obróbka cieplna

 • Obróbka CNC​

Zapewniamy badania i sprawdzenie odlewów w zakresie:​​

 • Analizy spektralnej składu chemicznego stopu

 • Badania wytrzymałościowe próbek przylanych

 • Próby szczelności ciśnieniowe i próżniowe

Nasza odlewnia działa od 1958 roku, a nasze ponad 60 letnie doświadczenie daje gwarancję realizacji już na poziomie projektowania i modelowania detalu, ponieważ nasi technolodzy zapewnią wykonanie oprzyrządowania odlewniczego i obróbczego. 

Wykonujemy:

 • Formy cinśnieniowe, kokile, modele

 • Modele 3D detali aluminiowych

 • Symulacje komputerowe wypełnienia wnęk formy

Odlewy Aluminiowe

bottom of page