top of page
IMG_4705.jpg

1. Odlewy Ciśnieniowe ze stopów Al:

- Modelowanie 3D detali (Solidworks),
- Symulacje procesów zalewania (ProCAST),
- Obróbka CNC (MasterCAM).

bottom of page